Mgr. Robert Cholenský je advokátem a me- diátorem, ve své praxi se věnuje především právu duševního vlastnictví, obchodnímu, občanskému právu a medicínskému právu (zejm. náhradě škody na zdraví a ochraně osobnosti). Působí též jako rozhodce. Pravidelně publikuje v oboru své činnosti v odborných právnických časopisech. Jako člen pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti se aktivně podílel na přípravě návrhu zákona o mediaci.
Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde v současnosti dokončuje i dok- torské studium na Katedře občanského práva. Studoval mediaci a arbitráž na UNL College of Law i v rámci praktických workshopů v České republice, Rakousku a Maďarsku. Je držitelem certifikátu mediátora, jenž získal ve vzdělávacím programu akreditovaném Americkou advokátní komorou (ABA). Mgr. Cholenský rovněž praktikoval mediaci v The Mediation Centre v Lincolnu ve státě Nebraska.
Robert Cholenský spolupracuje s Ligou lidských práv, kde pracoval již od roku 2002 jako dobrovolník. V Lize se zabýval především připomínkováním návrhu nového občanského zákoníku, později téměř výhradně medicínským právem a spolupracoval s několika zdravotnickými zařízeními na projektech zkvalitňování péče o pacienty, zejména postupů při získávání informovaného souhlasu a mimosoudního řešení sporů s pacienty (včetně jejich prevence). Působí též jako lektor workshopů zaměřených na prevenci a řešení sporů cestou vyjednávání a mediace.
Kancelář:  Bolzanova 461/5, 618 00 Brno    |    Tel./fax:  +420 548 538 896    |    Mobil:  +420 608 967 423    |    E-mail:  robert@cholensky.cz